Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 14.5.2014 – Cocco v. komissio

(Asia F-17/13)1

(Henkilöstö – Sopimussuhteinen toimihenkilö – Palvelukseen ottaminen – Kiinnostuksenilmaisupyyntö EPSO/CAST/02/2010)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Patricia Cocco (Hunting, Ranska) (edustajat: asianajajat A. Salerno ja B. Cortese)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja G. Berscheid)

Oikeudenkäynnin kohde

Päätöksen, jolla komissio hylkäsi OIL:n esittämän pyynnön ottaa kantaja palvelukseen, kumoamista koskeva vaatimus

Tuomiolauselma

Euroopan komission 25.4.2012 tekemä päätös, jolla kieltäydyttiin ottamasta Patricia Cocco palvelukseen tehtäväryhmän III sopimussuhteisena toimihenkilönä, kumotaan.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Patricia Coccon oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 123, 27.4.2013, s. 30.