Language of document : ECLI:EU:F:2016:6

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS
PIRMĀS PALĀTAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA
RĪKOJUMS

2016. gada 28. janvārī

Lieta F‑21/13

Wieslawa Goch

pret

Eiropas Savienības Padomi

Pensijas tiesību pārcelšana – Eiropas Savienības Civildienesta tiesas spriedumi, kas ir taisīti tiesvedības laikā – Prasītāja atteikšanās no prasības – Izslēgšana no reģistra – Attiecīgais pienākums segt tiesāšanās izdevumus

Priekšmets      Prasība, kura celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, un ar kuru W. Goch būtībā lūdz atcelt Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāta 2012. gada 23. maija lēmumu, ar ko attiecībā uz prasītāju ir sagatavots priekšlikums pensijas tiesību nodošanai saskaņā ar Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punktu. Savas prasības pamatojumam prasītāja īpaši atsaucās uz vispārīgo īstenošanas noteikumu, kas attiecas uz Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. pantu un ko šī iestāde pieņēmusi 2011. gada 11. oktobrī, 9. panta prettiesiskumu

Nolēmums      Lietu F‑21/13 izslēgt no Civildienesta tiesas reģistra. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

Tiesvedība – Prasītāja atteikšanās no prasības – Izslēgšana no reģistra

(Civildienesta tiesas Reglamenta 84. pants un 103. panta 5. punkts)

(skat. 6. punktu)