Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tad-29 ta’ Awwissu 2016 – Boyd vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-19/13) 1

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-president tat-Tielet Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1    ĠU C 123, 27/04/2013, p. 30