Language of document :

2012 m. spalio 18 d. Svea hovrätt (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd prieš Retreiver Sverige AB

(Byla C-466/12)

Proceso kalba: švedų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Svea hovrätt

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd

Atsakovė: Retreiver Sverige AB

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar tai, kad kitas, nei tam tikro kūrinio autorių teisių turėtojas, asmuo savo interneto svetainėje pateikia nuorodą, kurią galima spragtelti, į kūrinį, yra viešas paskelbimas, kaip tai suprantama pagal 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo 3 straipsnio 1 dalį?

2.    Ar nagrinėjant 1 klausimą turi įtakos tai, kad kūrinys, į kurį nukreipia nuoroda, yra interneto svetainėje, į kurią gali patekti kiekvienas asmuo be apribojimų, arba tai, kad patekimas į tokią svetainę yra kokiu nors būdu apribotas?

3.    Ar nagrinėjant 1 klausimą reikia skirti atvejus, kai vartotojui spragtelėjus nuorodą kūrinys yra parodomas kitoje interneto svetainėje ir kai vartotojui spragtelėjus nuorodą kūrinys yra parodomas taip, kad susidaro įspūdis, jog jis yra toje pačioje interneto svetainėje?

4.    Ar valstybė narė gali suteikti platesnę autorių išimtinės teisės apsaugą numatydama, kad "viešas paskelbimas" apima daugiau veiksmų, nei nurodyta 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo 3 straipsnio 1 dalyje?

____________

1 - OL L 167, 2001, p. 10