Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 18. oktobrī iesniedza Svea hovrätt (Zviedrija) - Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd/Retriever Sverige AB

(lieta C-466/12)

Tiesvedības valoda - zviedru

Iesniedzējtiesa

Svea hovrätt

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāji: Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd

Atbildētāja: Retriever Sverige AB

Prejudiciālie jautājumi

Vai noteikta darba izziņošana Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Direktīvas 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā  3. panta 1. punkta izpratnē ir tad, ja kāds cits nevis persona, kurai uz šo darbu ir autortiesības, savā tīmekļa vietnē ievieto saiti, kas noved pie šī darba, uzklikšķinot uz šīs saites?

Vai, izvērtējot pirmo jautājumu, nozīme ir tam, ka darbs, uz ko norāda saite, ir atrodams tīmekļa vietnē, kurai ikviens var piekļūt bez ierobežojumiem, vai arī pieeja kaut kādā veidā ir ierobežota?

Vai, izvērtējot pirmo jautājumu, gadījums, kurā darbs, lietotājam uzklikšķinot uz saites, parādās citā tīmekļa vietnē, ir jānošķir no gadījuma, kurā darbs, lietotājam uzklikšķinot uz saites, parādās, radot iespaidu, ka tas atrodas vienā un tajā pašā tīmekļa vietnē?

Vai dalībvalsts var paredzēt plašāku autora ekskluzīvo tiesību aizsardzību, pieļaujot, ka izziņošana ietver darbības, kas pārsniedz Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Direktīvas 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā 3. panta 1. punktā noteikto?

____________

1 - OV L 167, 10. lpp.