Language of document :

Presuda Suda (četvrto vijeće) od 13. veljače 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Svea hovrätt - Švedska) – Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd protiv Retriever Sverige AB

(Predmet C-466/12)1

(Prethodno pitanje – Usklađivanje zakonodavstava država članica – Autorsko i srodna prava – Direktiva 2001/29/EZ – Informacijsko društvo – Usklađivanje određenih aspekata autorskog i srodnih prava – Članak 3. stavak 1. – Priopćavanje javnosti – Pojam – Internetske poveznice ('poveznice na koje je moguće kliknuti') koje daju pristup zaštićenim djelima)

Jezik postupka: švedski

Sud koji je uputio zahtjev

Svea hovrätt

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd

Tuženik: Retriever Sverige AB

Predmet

Zahtjev za prethodnu odluku - Svea Hovrätt - Tumačenje članka 3. stavka 1. Direktive Europskog parlamenta i Vijeća 2001/29/EZ od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (SL L 167, str. 10.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 119.) – Internetska stranica za pretraživanje i praćenje koja nudi svojim pretplatnicima uslugu pristupa zaštićenim djelima, uz naplatu – Davanje od strane osobe koja je različita od autora djela ili osoba koje je on ovlastio poveznice na internetsku stranicu koja daje pristup djelu

Izreka

Članak 3. stavak 1. Direktive Europskog parlamenta i Vijeća 2001/29/CE od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu treba tumačiti na način da stavljanje na internetsku stranicu poveznicâ na koje je moguće kliknuti a koje vode do djelâ koja su slobodno dostupna na drugoj internetskoj stranici ne predstavlja radnju priopćavanja javnosti, kako je predviđena u ovoj odredbi.

Članak 3. stavak 1. Direktive 2001/29 treba tumačiti na način da zabranjuje državi članici da šire zaštiti nositelje autorskog prava na način da predvidi da pojam priopćavanja javnosti obuhvaća više radnji od onih navedenih u toj odredbi.

____________

1 SL C 379,8.12.2012.