Language of document :

2014 m. vasario 13 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Svea hovrätt (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd prieš Retriever Sverige AB

(Byla C-466/12)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisės aktų derinimas – Autorių teisės ir gretutinės teisės – Direktyva 2001/29/EB – Informacinė visuomenė – Autorių teisių ir gretutinių teisių tam tikrų aspektų suderinimas – 3 straipsnio 1 dalis – Viešas paskelbimas – Sąvoka – Internetinės nuorodos (galimos spragtelėti nuorodos), suteikiančios prieigą prie saugomų kūrinių)

Proceso kalba: švedų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Svea hovrätt

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd

Atsakovė: Retriever Sverige AB

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Svea Hovrätt - 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (OL L 167, 2001, p. 10; 2004 m. Specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 230) 3 straipsnio 1 dalies išaiškinimas – Paieškos ir informacijos peržiūros interneto svetainė, kurioje abonentams siūloma už mokestį pasinaudoti galimybe susipažinti su saugomais kūriniais – Kito nei tam tikro kūrinio autorius ar tų asmenų, kurie turi teisę į nuorodą į jo interneto svetainę, kurioje galima susipažinti su kūriniu, asmens paslaugų teikimas.

Rezoliucinė dalis

2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo 3 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad toje nuostatoje numatytu viešu paskelbimu nelaikomas pateikimas interneto svetainėje galimų spragtelėti nuorodų į kūrinius, laisvai prieinamus kitoje interneto svetainėje.

Direktyvos 2001/29 3 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal ją valstybė narė negali suteikti platesnės autorių teisių turėtojų apsaugos numatydama, kad viešo paskelbimo sąvoka apima daugiau veiksmų, nei nurodyta toje nuostatoje.

____________

1 OL C 379, 2012 12 8.