Language of document :

Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 13 februari 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Svea hovrätt - Zweden) – Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd / Retriever Sverige AB

(Zaak C-466/12)1

[Prejudiciële verwijzing – Harmonisatie van wetgevingen – Auteursrecht en naburige rechten – Richtlijn 2001/29/EG – Informatiemaatschappij – Harmonisatie van bepaalde aspecten van auteursrecht en naburige rechten – Artikel 3, lid 1 – Mededeling aan publiek – Begrip – Internetlinks („aanklikbare links”) die toegang geven tot beschermde werken]

Procestaal: Zweeds

Verwijzende rechter

Svea hovrätt

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd

Verwerende partij: Retriever Sverige AB

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing – Svea Hovrätt – Uitlegging van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PB L 167, blz. 10) – Zoek- en bewakingswebsite die haar abonnees tegen betaling een dienst van toegang tot beschermde werken aanbiedt – Plaatsing, door iemand anders dan de auteur van het werk of zijn rechthebbenden, van een link op zijn website die toegang verleent tot het werk

Dictum

Artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij moet aldus worden uitgelegd dat het plaatsen op een website van aanklikbare links naar werken die op een andere website vrij beschikbaar zijn, geen handeling bestaande in een mededeling aan het publiek vormt.

Artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 moet aldus worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat een lidstaat een ruimere bescherming kan bieden aan de houders van een auteursrecht door te bepalen dat het begrip mededeling aan het publiek een groter aantal handelingen omvat dan die waarop deze bepaling betrekking heeft.

____________

1 PB C 379 van 8.12.2012.