Language of document :

Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 13. februarja 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Svea hovrätt - Švedska) – Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd proti Retriever Sverige AB

(Zadeva C-466/12)1

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Približevanje zakonodaj – Avtorska pravica in sorodne pravice – Direktiva 2001/29/ES – Informacijska družba – Usklajevanje določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic – Člen 3(1) – Priobčitev javnosti – Pojem – Spletne povezave (‚klikljive povezave‘), s katerimi se omogoča dostop do zavarovanih del)

Jezik postopka: švedščina

Predložitveno sodišče

Svea hovrätt

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd

Tožena stranka: Retriever Sverige AB

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Svea Hovrätt – Razlaga člena 3(1) Direktive 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 230) – Spletno mesto za iskanje in spremljanje, ki svojim naročnikom proti plačilu ponuja storitev dostopa do zavarovanih del – Ponujanje povezave na spletni strani, po kateri je mogoče priti do tega dela, s strani osebe, ki ni avtor navedenega dela ali njegovi pravni nasledniki

Izrek

1.    Člen 3(1) Direktive 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi je treba razlagati tako, da to, da eno spletno mesto vsebuje klikljive povezave do del, ki so prosto dostopna na drugem spletnem mestu, ne pomeni priobčitve javnosti, kot je opredeljena v tej določbi.

2.    Člen 3(1) Direktive 2001/29 je treba razlagati tako, da nasprotuje temu, da lahko država članica imetnikom avtorske pravice zagotavlja širše varstvo s tem, da določi, da pojem priobčitev javnosti zajema več dejanj, kot je določeno v tej določbi.

____________

1 UL C 379, 8.12.2012.