Language of document : ECLI:EU:C:2014:76

Predmet C‑466/12

Nils Svensson i dr.

protiv

Retriever Sverige AB

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Svea hovrätt)

„Zahtjev za prethodnu odluku – Usklađivanje zakonodavstava – Autorsko pravo i srodna prava –Direktiva 2001/29/EZ – Informacijsko društvo – Usklađivanje određenih aspekata autorskog i srodnih prava – Članak 3. stavak 1. – Priopćavanje javnosti – Pojam – Internetske poveznice (‚poveznice na koje je moguće kliknutiʼ) koje daju pristup zaštićenim djelima“

Sažetak – Presuda Suda (četvrto vijeće) od 13. veljače 2014.

1.        Usklađivanje zakonodavstava – Autorsko pravo i srodna prava – Direktiva 2001/29 – Usklađivanje određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu – Priopćavanje javnosti – Pojam – Stavljanje na raspolaganje javnosti na internetskoj stranici poveznica na koje je moguće kliknuti a koje vode do djelâ slobodno dostupnih na drugoj internetskoj stranici – Isključenje

(Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2001/29, čl. 3. st. 1.)

2.        Usklađivanje zakonodavstava – Autorsko pravo i srodna prava – Direktiva 2001/29 – Usklađivanje određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu – Priopćavanje javnosti – Pojam – Mogućnost država članica da šire zaštite nositelje autorskog prava na način da pojmom priopćavanja javnosti obuhvate više radnji od onih navedenih u članku 3. stavku 1. Direktive 2001/29 – Isključenje

(Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2001/29, čl. 3. st. 1.)

3.        Međunarodni sporazumi – Sporazumi koje su sklopile države članice – Sporazumi koji su prethodili pristupanju Uniji države članice – Sporazum kojim se državi članici dopušta usvajanje mjere koja je protivna pravu Unije – Obveza države članice da se suzdrži od usvajanja takve mjere

(čl. 351. UFEU‑a)

1.        Članak 3. stavak 1. Direktive Europskog parlamenta i Vijeća 2001/29 o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu treba tumačiti na način da stavljanje na internetsku stranicu poveznicâ na koje je moguće kliknuti a koje vode do djelâ koja su slobodno dostupna na drugoj internetskoj stranici ne predstavlja radnju priopćavanja javnosti, kako je predviđena u toj odredbi.

U tom pogledu pojam priopćavanja javnosti ujedinjuje dva kumulativna elementa, točnije „radnju priopćavanja“ nekog djela i priopćavanje tog posljednjeg određenoj „javnosti“.

Stavljanje na internetsku stranicu poveznicâ na koje je moguće kliknuti a koje vode do zaštićenih djelâ objavljenih bez ograničenja pristupa na drugoj internetskoj stranici nudi korisnicima prve stranice izravan pristup navedenim djelima i treba ga smatrati „stavljanjem na raspolaganje“ te stoga „radnjom priopćavanja“ u smislu članka 3. stavka 1. Direktive 2001/29. Takva radnja priopćavanja obuhvaća sve potencijalne korisnike internetske stranice, znači neodređen i dosta velik broj adresata.

Međutim, da bi bilo obuhvaćeno pojmom „priopćavanje javnosti“, u smislu članka 3. stavka 1. Direktive 2001/29, priopćavanje koje obuhvaća ista djelâ kao i prvotno priopćavanje te je učinjeno putem interneta poput prvotnog priopćavanja, dakle na isti tehnološki način, treba također biti upućeno novoj javnosti, odnosno javnosti koju nisu uzeli u obzir nositelji autorskog prava kad su dali ovlaštenje za prvotno priopćavanje javnosti. Stavljanje na raspolaganje djelâ u pitanju putem poveznicâ na koje je moguće kliknuti ne dovodi do priopćavanja predmetnih djelâ novoj javnosti.

U tim okolnostima, kada su svi korisnici druge stranice kojima su djelâ priopćena putem poveznice na koju je moguće kliknuti mogli izravno pristupiti tim djelima na stranici gdje su ta djela bila prvotno priopćena, bez intervencije uređivača te druge stranice, korisnici stranice koju uređuje navedeni uređivač moraju se smatrati potencijalnim adresatima prvotnog priopćavanja te stoga dijelom javnosti koju su uzeli u obzir nositelji autorskog prava kada su odobrili prvotno priopćavanje.

Prema tome, zbog činjenice da ne postoji nova javnost nije potrebno ovlaštenje nositelja autorskog prava za takvo priopćavanje javnosti.

(t. 16., 18., 20., 22., 24., 25., 27., 28., 32., t. 1. izreke)

2.        Članak 3. stavak 1. Direktive 2001/29 usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu treba tumačiti na način da zabranjuje državi članici da šire zaštiti nositelje autorskog prava na način da predvidi da pojam priopćavanja javnosti obuhvaća više radnji od onih navedenih u toj odredbi.

Naime, osobito iz uvodnih izjava 1., 6. i 7. Direktive 2001/29 proizlazi da su ciljevi te direktive ponajprije otklanjanje pravne neusklađenosti i pravne nesigurnosti u vezi sa zaštitom autorskih prava. Međutim, priznavanje da država članica može šire zaštititi nositelje autorskog prava na način da propiše da pojam „priopćavanje javnosti“ obuhvaća i druge radnje osim onih iz članka 3. stavka 1. Direktive 2001/29 dovelo bi do stvaranja pravnih neusklađenosti i time, za treće subjekte, pravne nesigurnosti. Posljedično, cilj Direktive 2001/29 bio bi zasigurno ugrožen ako bi različite države članice mogle pojam priopćavanja javnosti tumačiti na način da on obuhvaća više radnji od onih iz članka 3. stavka 1. te direktive.

Osim toga, valja utvrditi da ako bi se državama članicama priznala mogućnost da predvide da pojam priopćavanja javnosti obuhvaća više radnji od onih iz članka 3. stavka 1. iste direktive, to bi nužno imalo štetan utjecaj na funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(t. 34.‑36., 41., t. 2. izreke)

3.        Vidjeti tekst odluke.

(t. 39.)