Language of document :

2020 m. gruodžio 21 d. Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje W.G. / Dyrektor Izby Skarbowej w L.

(Byla C-697/20)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Naczelny Sąd Administracyjny

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: W.G.

Atsakovas: Dyrektor Izby Skarbowej w L.

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos1 , visų pirma jos 9 straipsnis, 295 straipsnis ir 296 straipsnis, turi būti aiškinama taip, kad pagal ja draudžiama pagal Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (2004 m. kovo 11 d. Prekių ir paslaugų mokesčio įstatymas) (Dz. U. 2011, Nr. 177, 1054 pozicija, su pakeitimais) 15 straipsnio 4 ir 5 dalis suformuota nacionalinė praktika, pagal kurią atmetama galimybė pripažinti atskirais PVM apmokestinamais asmenimis sutuoktinius, vykdančius žemės ūkio veiklą žemės ūkio valdoje naudojant turtą, kuris yra jų bendras sutuoktinių turtas?

2.    Ar atsakant į pirmąjį klausimą svarbu tai, kad pagal nacionalinę praktiką vienam iš sutuoktinių pasirinkus apmokestinti savo veiklą pagal įprastines PVM taisykles kitas sutuoktinis netenka ūkininko, kuriam taikomas vienodas tarifas, statuso?

3.    Ar atsakant į pirmąjį klausimą svarbu, kad galima aiškiai atskirti turtą, kurį kiekvienas sutuoktinis naudoja nepriklausomai ir savarankiškai vykdomai verslo veiklai?

____________

1 OL L 347, 2006, p. 1.