Language of document :

Sag anlagt den 8. december 2008 - Pappas mod Kommissionen

(Sag F-101/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Spyros A. Pappas (Bruxelles, Belgien) (ved avocat L. Barattini)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelse truffet af kontoret "Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder", hvorved sagsøgerens alderspension blev fastsat, og af beregningen af det antal pensionsgivende tjenesteår, der skal tages i betragtning ved fastsættelsen heraf

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen fra kontoret "Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder" af 6. februar 2008 om fastsættelse af sagsøgerens alderspension, og af afgørelserne af 22. februar 2003 og 27. februar 2003 om beregningen af antallet af pensionsgivende tjenesteår, der herved skal tages i betragtning.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________