Language of document :

8. detsembril 2008 esitatud hagi - Pappas versus komisjon

(Kohtuasi F-101/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Spyros A. Pappas (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat L. Barattini)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti otsus hageja vanaduspensioni õiguste kohta ning arvessevõetava pensioniõigusliku tööstaaži kindlaksmääramise kohta.

Hageja nõuded

Tühistada individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti 6. veebruari 2008. aasta otsus hageja vanaduspensioni õiguste kohta ning 22. veebruari 2003. aasta ja 27. veebruari 2003. aasta otsused, millega määrati kindlaks arvessevõetav pensioniõiguslik tööstaaž;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________