Language of document :

Žaloba podaná dne 9. ledna 2009 - Putterie-de-Beukelaer v. Komise

(Věc F-1/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Françoise Putterie-de-Beukelaer (Brusel, Belgie) (zástupce: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí nepřipustit žalobkyni do atestačního řízení za rok 2007.

Návrhové žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 2008, kterým se zamítá stížnost žalobkyně ohledně rozhodnutí o nepřípustnosti její účasti na atestaci za rok 2007;

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování o nepřípustnosti účasti žalobkyně na atestaci za rok 2007;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________