Language of document :

Talan väckt den 9 januari 2009 - Putterie-de-Beukelaer mot kommissionen

(Mål F-1/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Françoise Putterie-de-Beukelaer (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten E. Boigelot)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att inte låta sökanden delta i godkännandeförfarandet för år 2007

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 30 september 2008 om avslag på sökandens klagomål avseende beslutet att inte låta sökanden delta i godkännandeförfarandet för år 2007,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att inte låta sökanden delta i godkännandeförfarandet för år 2007, och

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________