Language of document :

Жалба, подадена на 17 декември 2008 г. - Petrilli/Комисия

(Дело F-100/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Alessandro Petrilli (Grottammare, Италия) (представители: J.-L. Lodomez, J. Lodomez, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на органа по назначаването относно определянето на мястото на основното жилище на жалбоподателя.

Искания на жалбоподателя

да бъде отменено решението от 16 септември 2008 г., с което органът по назначаването е отхвърлил определянето на мястото на основното жилище на жалбоподателя в Италия,

ако е необходимо, да бъде отменено евентуално решение, което Комисията би могла да вземе във връзка с продължаване на процедурата по подадената от жалбоподателя жалба поради представяне на нови доказателства,

да бъде осъдена Комисията да заплати считано от 1 юли 2007 г. върху сумите, дължими въз основа на прилагането с обратна сила на коригиращия коефициент за Италия за неговата пенсия, лихви, определени въз основа на основния лихвен процент, определен от ЕЦБ за основните операции по рефинансиране, приложим през съответния период, завишен с два пункта,

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________