Language of document :

2008. december 17-én benyújtott kereset - Petrilli kontra Bizottság

(F-100/08. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Alessandro Petrilli (Grottammare, Olaszország) (képviselők: J.-L. Lodomez és J. Lodomez ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A kinevezésre jogosult hatóság azon határozatának megsemmisítése, amelyben meghatározta a felperes állandó lakóhelyét.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2008. szeptember 16-i határozatát, amelyben megtagadta, hogy a felperes állandó lakóhelyeként Olaszországot határozza meg;

amennyiben szükséges, a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg azt a határozatot, amelyet a Bizottság a felperes panaszára válaszul esetleg meghozhat azt követően, hogy a felperes új bizonyítékokat mutat be;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot a felperes nyugdíjának az Olaszországra irányadó korrekciós együttható visszamenőleges alkalmazása alapján 2007. július 1-jétől járó, az Európai Központi Bank által a főbb refinanszírozási műveletekre meghatározott kamatlábat két százalékponttal meghaladó, az érintett időszakra számított késedelmi kamattal növelt összegének megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

____________