Language of document :

Rikors ippreżentat fit-23 ta' Diċembru 2008 - Katrakasas vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-103/08)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Nicolas Katrakasas (Brussell, il-Belġju) (rappreżentanti: L. Levi, M. Vandenbussche, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

Suġġett u deskrizzjoni tal-kawża

L-annullament tad-deċiżjoni tal-Bord tal-Għażla tal-kompetizzjoni EPSO/AD/116/08 li tirrifjuta li tinkludi lir-rikorrent fil-lista tal-kandidati li ġew aċċettati sabiex jagħmlu l-eżamijiet bil-miktub tal-kompetizzjoni, kif ukoll tad-deċiżjonijiet kollha meħuda wara din id-deċiżjoni, inklużi l-lista ta' riżerva u d-deċiżjonijiet ta' ħatra kollha.

Talbiet tar-rikorrent

Jannulla d-deċiżjoni tal-Bord tal-Għażla tal-kompetizzjoni EPSO/AD/116/08, tat-23 ta' Settembru 2008, li tirrifjuta li tinkludi lir-rikorrent fil-lista tal-kandidati li ġew aċċettati sabiex jagħmlu l-eżamijiet bil-miktub;

jannulla d-deċiżjonijiet kollha meħuda wara d-deċiżjoni tat-23 ta' Settembru 2008, inklużi l-lista ta' riżerva u d-deċiżjonijiet ta' ħatra kollha;

jikkundanna lill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej għall-ispejjeż.

____________