Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este - Penafiel – Juízo Trabalho (Portugalia) la 21 decembrie 2020 – B/O, P, OP, G, N

(Cauza C-691/20)

Limba de procedură: portugheza

Instanța de trimitere

Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este – Penafiel – Juízo Trabalho

Părțile din procedura principală

Reclamant: B

Pârâte: O, P, OP, G, N

Întrebarea preliminară

Excluderea de la aplicarea regimului prevăzut la articolul 334 din Código de Trabalho (Codul muncii) a întreprinderilor stabilite într-un alt stat membru, în conformitate cu regimul prevăzut la articolul 481 alineatul 2 din Código das sociedades comerciais (Codul societăților comerciale), este contrară dreptului Uniunii, mai precis articolului 18 TFUE?

____________