Language of document :

Appell ippreżentat fis-16 ta’ Diċembru 2020 minn smart things solutions GmbH mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fil-15 ta’ Ottubru 2020 fil-Kawża T-48/19 – smart things solutions vs EUIPO Samsung Electronics (smart:)things)

(Kawża C-681/20 P)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: smart things solutions GmbH (rappreżentant: R. Dissmann, Rechtsanwalt)

Parti oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), Samsung Electronics GmbH

B’digriet tal-24 ta’ Marzu 2021, il-Qorti tal-Ġustizzja (l-Awla li tiddetermina jekk għandhomx isiru appelli) sostniet li l-appell ma kienx permess li jsir u li smart things solutions GmbH kellha tbati l-ispejjeż tagħha stess.

____________