Language of document :

Pirmās instances tiesas 2006. gada 8. marta rīkojums - Service station Veger pret Komisiju

(lieta T-238/99) 1

(Pieteikums par lietas ierosināšanu - Formas prasības - Acīmredzami nepieņemama prasība)

Tiesvedības valoda - holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Service station V/H J.P. Veger, Maria Hoop (Nīderlande), (pārstāvis - P. Brouwers, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - sākotnēji G. Rozet un H. Speyart, pēc tam G. Rozet un H. van Vliet)

Priekšmets

Lūgums atcelt Komisijas 1999. gada 20. jūlija Lēmumu 1999/705/EK par Nīderlandes valsts atbalstu 633 Nīderlandes degvielas uzpildes stacijām, kas atrodas netālu no Vācijas robežas (OV L 280, 87. lpp.).

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

prasītājs atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 6, 08.01.2000.