Language of document :

Oznámenie v Úradnom vestníku

 

Výmaz veci T-236/991

(Jazyk konania: holandčina)

Uznesením zo 4. mája 2004 predseda druhej komory Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev nariadil výmaz veci T-236/99: Direcks Service Station Bocholtz B.V., ktorú v konaní podporuje Holandské kráľovstvo proti Komisii Európskych spoločenstiev.

____________

1 - Ú. v. ES C 47 z 19. 2. 2000