Language of document :

Oznámenie v Úradnom vestníku

 

Výmaz veci T-237/991

(Jazyk konania: holandčina)

Uznesením z 11. apríla 2005 predseda druhej rozšírenej komory Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev nariadil výmaz veci T-237/99: BP Nederland V.O.F., BP Direct V.O.F. a Actomat B. V., ktorých v konaní podporovalo Holandské kráľovstvo, proti Komisii Európskych spoločenstiev.

____________

1 - Ú. v. ES C 20, z 22. 1. 2000