Language of document :

Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 20. června 2007 - Tirrenia di Navigazione a další v. Komise Evropských společenství

(Věc T-246/99)1

"Státní podpory - Námořní doprava - Rozhodnutí zahájit řízení upravené v čl. 88 odst. 2 ES - Nové podpory - Existující podpory"

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Tirrenia di Navigazione SpA, dříve Tirrenia di Navigazione SpA a Adriatica di Navigazione SpA (Neapol, Itálie); Caremar SpA (Neapol); Toremar SpA (Livorno, Itálie); Siremar SpA (Palermo, Itálie), a Saremar SpA (Cagliari, Itálie) (zástupci: původně A. Tizzano a G. Roberti, poté G. Roberti, A. Franchi a G. Bellitti, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: D. Triantafyllou, V. Di Bucci a E. De Persio, zmocněnci)

Vedlejší účastníce podporující žalovanou: Navigazione Libera del Golfo SpA (Neapol) (zástupci: S. Ravenna a A. Abate, advokáti); Aliscafi Società Navigazione Alta Velocità SpA (Aliscafi SNAV) (Messina, Itálie) (zástupci: B. Castaldo a C. Forte, advokáti); Traghetti Pozzuoli Srl (Neapol); Alilauro SpA (Neapol); a Linee Lauro Srl (Pozzuoli, Itálie) (zástupce: E. Amato, advokát)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise ze dne 6. srpna 1999 zahájit řízení upravené v čl. 88 odst. 2 ES ohledně státní podpory udělené Italskou republikou podnikům Grupo Tirrenia di Navigazione (Úř. věst. 1999, C 306, s. 2)

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Žalobkyně ponesou vlastní náklady řízení a ukládá se jim náhrada nákladů řízení vynaložených Komisí a vedlejšími účastnicemi Navigazione Libera del Golfo SpA, Linee Lauro Srl, Traghetti Pozzuoli Srl a Alilauro SpA.

Vedlejší účastnice Aliscafi Società Navigazione Alta Velocità (Aliscafi SNAV) SpA ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 20, 22.1.2000.