Language of document :

Förstainstansrättens dom av den 20 juni 2007 - Tirrenia di Navigazione m.fl. mot kommissionen

(Mål T-246/99)1

(Statligt stöd - Sjötransport - Beslut att inleda förfarandet enligt artikel 88.2 EG - Nytt stöd - Befintligt stöd)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Tirrenia di Navigazione SpA, tidigare Tirrenia di Navigazione SpA och Adriatica di Navigazione SpA (Neapel, Italien), Caremar SpA (Neapel), Toremar SpA (Livorno, Italien), Siremar SpA (Palermo, Italien) och Saremar SpA (Cagliari, Italien) (ombud: inledningsvis advokaterna A. Tizzano och G. Roberti, därefter advokaterna G. Roberti, A. Franchi och G. Bellitti)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: D. Triantafyllou, V. Di Bucci och E. De Persio)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Navigazione Libera del Golfo SpA (Neapel) (ombud: advokaterna S. Ravenna och A. Abate), Aliscafi Società Navigazione Alta Velocità SpA (Aliscafi SNAV) (Messina, Italien) (ombud: advokaterna B. Castaldo och C. Forte), Traghetti Pozzuoli Srl (Neapel), Alilauro SpA (Neapel) och Linee Lauro Srl (Pozzuoli, Italien) (ombud: advokaten E. Amato)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 6 augusti 1999 att inleda förfarandet enligt artikel 88.2 EG avseende statligt stöd som Republiken Italien beviljat företagen i koncernen Tirrenia di Navigazione (EGT C 306, s. 2)

Domslut

Talan ogillas.

Sökandena skall bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som kommissionen och intervenienterna Navigazione Libera del Golfo SpA, Linee Lauro Srl, Traghetti Pozzuoli Srl och Alilauro SpA haft.

Intervenienten Aliscafi Società Navigazione Alta Velocità (Aliscafi SNAV) SpA skall bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - EGT C 20, 22.1.2000.