Language of document : ECLI:EU:T:2006:69

Rettens kendelse (Anden Udvidede Afdeling) af 8. marts 2006 − Service station Veger mod Kommissionen

(sag T-238/99)

»Stævning – formkrav – åbenbart, at søgsmålet ikke kan antages til realitetsbehandling«

Retspleje – stævning – formkrav [art. 230 EF; statutten for Domstolen, art. 21, stk. 1, og 53, stk. 1; Rettens procesreglement, art. 44, stk. 1, litra c) og d)] (jf. præmis 28 og 30)

Angående

Påstand om annullation af Kommissionens beslutning 1999/705/EF af 20. juli 1999 om Nederlandenes statsstøtte til fordel for 633 nederlandske tankstationer ved grænsen til Tyskland (EFT L 280, s. 87).

Konklusion

1)

Sagen afvises.

2)

Sagsøgeren betaler sagens omkostninger.