Language of document : ECLI:EU:T:2006:69

Pirmās instances tiesas (otrā palāta paplašinātā sastāvā) 2006. gada 8. marta rīkojums − Service station Veger/Komisija

(lieta T‑238/99)

Pieteikums par lietas ierosināšanu – Formas prasības – Acīmredzami nepieņemama prasība

Tiesvedība – Pieteikums par lietas ierosināšanu – Formas prasības (EKL 230. pants; Tiesas Statūtu 21. panta pirmā daļa un 53. panta pirmā daļa; Pirmās instances tiesas Reglamenta 44. panta 1. punkta c) un d) apakšpunkts) (sal. ar 28. un 30. punktu)

Priekšmets

Lūgums atcelt Komisijas 1999. gada 20. jūlija Lēmumu 1999/705/EK par Nīderlandes valsts atbalstu 633 Nīderlandes degvielas uzpildes stacijām, kas atrodas pie Vācijas robežas (OV L 280, 87. lpp.)

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

prasītāja atlīdzina tiesāšanās izdevumus.