Language of document : ECLI:EU:T:2006:69

Sklep Sodišča prve stopnje (drugi razširjeni senat) z dne 8. marca 2006 − Service station Veger proti Komisiji

(Zadeva T-238/99)

„Vloga, s katero se začne postopek – Obličnostne zahteve – Očitno nedopustna tožba“

Postopek – Vloga, s katero se začne postopek – Obličnostne zahteve (člen 230 ES; Statut Sodišča, člena 21(1) in 53(1); Poslovnik Sodišča prve stopnje, člen 44(1)(c) in (d)) (Glej točki 28 in 30.)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije 1999/705/ES z dne 20. julija 1999 o državni pomoči Nizozemske v korist 633 nizozemskim bencinskim servisom, ki so v bližini nemške meje (UL L 280, str. 87).

Izrek

1)

Tožba se zavrže.

2)

Tožeči stranki se naloži plačilo stroškov.