Language of document : ECLI:EU:T:2007:186





Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 20.6.2007 – Tirrenia di Navigazione ym. vastaan komissio

(asia T-246/99)

Valtiontuet – Merikuljetus – Päätös EY 88 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn aloittamisesta – Uudet tuet – Olemassa olevat tuet

1.                     Kumoamiskanne – Kohde (EY 88 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta ja 3 kohta; neuvoston asetuksen N:o 659/1999 7 artiklan 2–5 kohta ja 14 artikla; komission päätös 2001/851; komission päätös 2005/163) (ks. 43–45 kohta)

2.                     Oikeudenkäyntimenettely – Uusien perusteiden esittäminen käsittelyn kuluessa (Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohta) (ks. 56, 58 ja 59 kohta)

3.                     Oikeudenkäyntimenettely – Tuomarin velvollisuus kunnioittaa asianosaisten määrittelemää riita-asian kohdetta (Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohta) (ks. 102, 103 ja 107 kohta)

4.                     Valtiontuki – Komission päätös – Päätöksen lainmukaisuuden arviointi niiden tietojen perusteella, jotka olivat käytettävissä päätöksen tekemishetkellä (ks. 108 kohta)

5.                     Kumoamiskanne – Valtiontuen saajan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa komission päätöksestä nostama kanne – Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen velvollisuus pitäytyä asian käsittelyn lykkäämisen jälkeen yhteisöjen tuomioistuimen antamassa tuomiossa vahvistetussa tulkinnassa (Neuvoston asetuksen N:o 3577/92 4 artiklan 3 kohta) (ks. 162–165 kohta)

Aihe

Vaatimus kumota 6.8.1999 tehty komission päätös aloittaa EY 88 artiklan 2 kohdassa säädetty menettely Italian tasavallan Gruppo Tirrenia di Navigazioneen kuuluville yrityksille myöntämän valtiontuen osalta (EYVL 1999, C 306, s. 2)

Ratkaisu

1)

Kanne hylätään.

2)

Kantajat vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne velvoitetaan korvaamaan komission sekä väliintulijoiden Navigazione Libera del Golfo SpA:n, Linee Lauro Srl:n, Traghetti Pozzuoli Srl:n ja Alilauro SpA:n oikeudenkäyntikulut.

3)

Väliintulija Aliscafi Società Navigazione Alta Velocità (Aliscafi SNAV) SpA vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.