Language of document : ECLI:EU:T:2007:186

Az Elsőfokú Bíróság (második tanács) 2007. június 20‑i ítélete – Tirrenia di Navigazione és társai kontra Bizottság

(T‑246/99. sz. ügy)

„Állami támogatások – Tengeri fuvarozás – Az EK 88. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárás megindítását elrendelő határozat – Új állami támogatás – Létező támogatás”

1.                     Megsemmisítés iránti kereset – Tárgy (EK 88. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés és (3) bekezdés; 659/1999 tanácsi rendelet, 7. cikk, (2)–(5) és (14) bekezdés; 2001/851 és 2005/163 bizottsági határozat) (vö. 43–45. pont)

2.                     Eljárás – Új jogalapoknak az eljárás folyamán történő előterjesztése (az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata, 48. cikk, 2. §) (vö. 56., 58–59. pont)

3.                     Eljárás – A bíróság kötelezettsége a jogvita felek által meghatározott keretének tiszteletben tartására (Az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata, 48. cikk, 2. §) (vö. 102–103., 107. pont)

4.                     Államok által nyújtott támogatások – Bizottsági határozat – A jogszerűségnek a határozat elfogadásakor rendelkezésre álló információk alapján történő megítélése (vö. 108. pont)

5.                     Megsemmisítés iránti kereset – Állami támogatás kedvezményezettje által valamely bizottsági határozattal szemben az Elsőfokú Bírósághoz benyújtott kereset – Az Elsőfokú Bíróság arra vonatkozó kötelezettsége, hogy az eljárás felfüggesztése után kövesse a Bíróság által valamely időközben hozott ítéletben adott értelmezést (3577/92 tanácsi rendelet, 4. cikk, (3) bekezdés) (vö. 162–165. pont)

Tárgy

Az olasz kormány által a Gruppo Tirrenia di Navigazionéhoz tartozó vállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozóan az EK 88. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárás megindítását elrendelő 1999. augusztus 6‑i bizottsági határozat (HL 1999. C 306., 2. o.) megsemmisítése iránti kereset.

Rendelkező rész

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2)

A felperesek saját költségeiken felül kötelesek a Bizottság, valamint a Navigazione Libera del Golfo SpA, a Linee Lauro Srl, a Traghetti Pozzuoli Srl és az Alilauro SpA beavatkozók költségeit is viselni.

3)

A beavatkozó Aliscafi Società Navigazione Alta Velocità (Aliscafi SNAV) SpA maga viseli saját költségeit.