Language of document : ECLI:EU:T:2007:186

2007 m. birželio 20 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija) sprendimas Tirrenia di Navigazione ir kt. prieš Komisiją

(Byla T‑246/99)

„Valstybės pagalba – Jūrų transportas – Sprendimas pradėti EB 88 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą – Nauja pagalba – Esama pagalba“

1.                     Ieškinys dėl panaikinimo – Dalykas (EB 88 straipsnio 2 dalies pirmoji pastraipa ir trečioji pastraipa; Tarybos reglamento Nr. 659/1999 7 straipsnio 2–5 ir 14 dalys; Komisijos sprendimai 2001/851 ir 2005/163) (žr. 43–45 punktus)

2.                     Procesas – Naujų pagrindų pateikimas vykstant procesui (Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 48 straipsnio 2 dalis) (žr. 56 ir 58–59 punktus)

3.                     Procesas – Teisėjo pareiga paisyti šalių apibrėžto ginčo dalyko (Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 48 straipsnio 2 dalis) (žr. 102–103 ir 107 punktus)

4.                     Valstybių teikiama pagalba – Komisijos sprendimas – Teisėtumo vertinimas, atsižvelgiant į priimant aktą turimą informaciją (žr. 108 punktą)

5.                     Ieškinys dėl panaikinimo – Valstybės pagalbos gavėjo Pirmosios instancijos teisme pareikštas ieškinys dėl Komisijos sprendimo – Pirmosios instancijos teismo pareiga, sustabdžius bylos nagrinėjimą, atsižvelgti į Teisingumo Teismo išaiškinimą per tą laikotarpį priimtame sprendime (Tarybos reglamento Nr. 3577/92 4 straipsnio 3 dalis) (žr. 162–165 punktus)

Dalykas

Prašymas panaikinti 1999 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos sprendimą pradėti EB 88 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą, susijusią su Italijos Respublikos valstybės pagalba, skirta Tirrenia di Navigazione grupės įmonėms (OL C 306, 1999, p. 2).

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Nurodyti ieškovėms padengti savo ir Komisijos bei Navigazione Libera del Golfo SpA, Linee Lauro Srl, Traghetti Pozzuoli Srl ir Alilauro SpA, į bylą įstojusių šalių, bylinėjimosi išlaidas.

3.

Aliscafi Società Navigazione Alta Velocità SpA (Aliscafi SNAV), į bylą įstojusi šalis, padengia savo bylinėjimosi išlaidas.