Language of document : ECLI:EU:T:2007:186

Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță (Camera a doua) din 20 iunie 2007 — Tirrenia di Navigazione și alții/Comisia Comunităților Europene

(Cauza T‑246/99)

„Ajutoare de stat — Transport maritim — Decizia de inițiere a procedurii prevăzute la articolul 88 alineatul (2) CE — Ajutoare noi — Ajutoare existente”

1.                     Acțiune în anulare — Obiect [art. 88 alin. (2) primul și al treilea paragraf CE; Regulamentul nr. 659/1999 al Consiliului, art. 7 alin. (2)-(5) și art. 14; Decizia 2001/851 a Comisiei și Decizia 2005/163 a Comisiei] (a se vedea punctele 43-45)

2.                     Procedură — Invocarea de motive noi pe parcursul procesului [Regulamentul de procedură al Tribunalului, art. 48 alin. (2)] (a se vedea punctele 56, 58 și 59)

3.                     Procedură — Obligația instanței de a respecta cadrul litigiului definit de către părți [Regulamentul de procedură al Tribunalului, art. 48 alin. (2)] (a se vedea punctele 102, 103 și 107)

4.                     Ajutoare acordate de către state — Decizia Comisiei — Aprecierea legalității în funcție de informațiile disponibile la momentul adoptării deciziei (a se vedea punctul 108)

5.                     Acțiune în anulare — Acțiune introdusă la Tribunal de către beneficiarul unui ajutor de stat împotriva unei decizii a Comisiei — Obligația Tribunalului, ulterior suspendării procedurii, de a respecta interpretarea dată de Curte într‑o hotărâre pronunțată între timp [Regulamentul nr. 3577/92 al Consiliului, art. 4 alin. (3)] (a se vedea punctele 162-165)

Obiectul

Cerere de anulare a Deciziei Comisiei din 6 august 1999 de inițiere a procedurii prevăzute la articolul 88 alineatul (2) CE privind ajutorul de stat acordat de Republica Italiană întreprinderilor care fac parte din Gruppo Tirrenia de Navigazione (JO 1999, C 306, p. 2)

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă reclamantele la suportarea propriilor cheltuieli de judecată și la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Comisie și de intervenientele Navigazione Libera del Golfo SpA, Linee Lauro Srl, Traghetti Pozzuoli Srl și Alilauro SpA.

3)

Intervenienta Aliscafi Società Navigazione Alta Velocità (Aliscafi SNAV) SpA suportã propriile cheltuieli de judecatã.