Language of document : ECLI:EU:T:2007:186

Sodba Sodišča prve stopnje (drugi senat) z dne 20. junija 2007 – Tirrenia di Navigazione in drugi proti Komisiji

(Zadeva T‑246/99)

„Državne pomoči – Pomorski promet – Odločba o začetku postopka iz člena 88(2) ES – Nove pomoči – Obstoječe pomoči“

1.                     Ničnostna tožba – Predmet (člen 88(2), prvi in tretji pododstavek, ES; Uredba Sveta št. 659/1999, člena 7, od (2) do (5), in 14; odločbi Komisije 2001/851 in 2005/163) (Glej točke od 43 do 45.)

2.                     Postopek – Navajanje novih razlogov med postopkom (Poslovnik Sodišča prve stopnje, člen 48(2)) (Glej točke 56, 58 in 59.)

3.                     Postopek – Dolžnost sodišča, da spoštuje okvir spora, ki so ga določile stranke (Poslovnik Sodišča prve stopnje, člen 48(2)) (Glej točke 102, 103 in 107.)

4.                     Državne pomoči – Odločba Komisije – Presoja zakonitosti glede na podatke, ki so bili dostopni med sprejetjem odločitve (Glej točko 108.)

5.                     Ničnostna tožba – Tožba, ki jo je pri Sodišču prve stopnje vložil upravičenec do državne pomoči – Dolžnost Sodišča prve stopnje, da po prekinitvi postopka sledi razlagi, ki jo je v sodbi, izdani v vmesnem času, podalo Sodišče (Uredba Sveta št. 3577/92, člen 4(3)) (Glej točke od 162 do 165.)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 6. avgusta 1999 o začetku postopka iz člena 88(2) ES glede državne pomoči, ki jo je Italijanska republika odobrila podjetjem Gruppo Tirrenia di Navigazione (UL 1999, C 306, str. 2).

Izrek

1)

Tožba se zavrne.

2)

Tožečim strankam se poleg njihovih stroškov naloži tudi plačilo stroškov, ki so jih priglasili Komisija in intervenienti Navigazione Libera del Golfo SpA, Linee Lauro Srl, Traghetti Pozzuoli Srl in Alilauro SpA.

3)

Intervenient Aliscafi Società Navigazione Alta Velocità (Aliscafi SNAV) SpA nosi svoje stroške.