Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Constitucional (Portugal) op 3 maart 2021 – Autoridade Tributária e Aduaneira / VectorImpacto – Automóveis Unipessoal Lda

(Zaak C-136/21)

Procestaal: Portugees

Verwijzende rechter

Tribunal Constitucional

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Autoridade Tributária e Aduaneira

Verwerende partij: VectorImpacto – Automóveis Unipessoal Lda

Prejudiciële vraag

Kan artikel 110 VWEU, afzonderlijk of gelezen in samenhang met artikel 191 VWEU, met name met lid 2 ervan, aldus worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een nationale regeling die bij de toepassing van verlagingen – op basis van de gemiddelde vermindering van de waarde van het voertuig op de nationale markt − op de belasting op tweedehandsvoertuigen met een door een andere lidstaat van de Europese Unie toegekend definitief Uniekenteken, geen rekening houdt met de milieucomponent, waardoor het mogelijk is dat de aldus berekende belasting hoger is dan die op gelijkwaardige binnenlandse tweedehandsvoertuigen?

____________