Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 3. martā iesniedza Curtea de Apel Bucureşti (Rumānija) – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice/VB, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti –Serviciul Soluţionare Contestaţii 1

(Lieta C-146/21)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Curtea de Apel Bucureşti

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice

Atbildētāji apelācijas tiesvedībā: VB un Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Serviciul Soluţionare Contestaţii 1

Prejudiciālais jautājums

Vai Direktīva 2006/112/EK 1 un neitralitātes princips tādos apstākļos kā pamatlietā aplūkotie nepieļauj valsts tiesību aktus vai nodokļu praksi, saskaņā ar kuriem personai, kas ir bijusi pakļauta pārbaudei un pēc šīs pārbaudes ir tikusi reģistrēta kā PVN maksātājs, nav piemērojama apgrieztās maksāšanas sistēma (vienkāršošanas pasākumi) – kura ir obligāta augošu koku tirdzniecībai – tādēļ, ka pārbaudāmā persona pirms darījumu veikšanas vai dienas, kad tika pārsniegts maksimālais slieksnis, nebija pieprasījusi un nebija ieguvusi reģistrāciju PVN maksātāju reģistrā?

____________

1 Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 2006, L 347, l. lpp.).