Language of document :

Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 18. júna 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Köln – Nemecko) – Deutsche Lufthansa AG/GD, WT

(vec C-135/21)1

Jazyk konania: nemčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 182, 10.5.2021.