Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 5. martā iesniedza Landgericht Köln (Vācija) – Deutsche Lufthansa AG/AirHelp Germany GmbH

(Lieta C-142/21)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landgericht Köln

Pamatlietas puses

Prasītāja: Deutsche Lufthansa AG

Atbildētāja: AirHelp Germany GmbH

Šī lieta ar Tiesas priekšsēdētāja 2021. gada 18. jūnija rīkojumu ir izslēgta no Tiesas reģistra.

____________