Language of document :

Tužba podnesena 10. siječnja 2020. – Europska komisija protiv Helenske Republike

(predmet C-11/20)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: A. Bouchagiar i Th. Ramopoulos, agenti)

Tuženik: Helenska Republika

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je Helenska Republika, time što nije unutar predviđenih rokova poduzela sve nužne mjere u svrhu provedbe Odluke Komisije od 7. prosinca 2011. u postupku SA.28864, vezanom za naknade koje je grčko tijelo za poljoprivredna osiguranja (ELGA) isplatilo u 2008. i 2009. godini i, u svakom slučaju, time što nije dovoljno informirala Komisiju o poduzetim mjerama u skladu s člankom 4. Odluke, povrijedila svoje obveze temeljem članaka 2., 3. i 4. odluke o kojoj je riječ, kao i Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

naloži Helenskoj Republici snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U skladu s Odlukom Komisije od 7. prosinca 2011. u postupku SA.28864, Helenska Republika morala je u roku od četiri mjeseca vratiti nespojive potpore isplaćene putem grčkog tijela za poljoprivredna osiguranja (ELGA) u 2008. i 2009. godini, kao i dovoljno informirati Europsku komisiju o nužnim mjerama poduzetima u tu svrhu.

Međutim, Helenska Republika nije vratila predmetne potpore, kako je morala. Štoviše, Helenska Republika još nije poduzela nužne mjere u svrhu provedbe odluke. U svakom slučaju, Helenska Republika nije dovoljno informirala Europsku komisiju o mjerama povezanima s provedbom odluke.

____________