Language of document :

Tožba, vložena 10. januarja 2020 – Evropska komisija/Helenska republika

(Zadeva C-11/20)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: A. Bouchagiar in Th. Ramopoulos)

Tožena stranka: Helenska republika

Predloga tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da Helenska republika s tem, da v določenem roku ni sprejela vseh ukrepov, potrebnih za izvršitev Sklepa Komisije z dne 7. decembra 2011 v zadevi SA.28864 o pomočeh v obliki nadomestil, ki jih je grška kmetijska zavarovalna organizacija (ELGA) izplačala v letih 2008 in 2009, oziroma vsekakor s tem, da Komisiji ni ustrezno sporočila, katere ukrepe v smislu člena 4 Sklepa je sprejela, ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi členov 2, 3 in 4 tega sklepa ter na podlagi Pogodbe o delovanju Evropske unije;

Helenski republiki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Helenska republika bi morala v skladu s Sklepom Evropske komisije z dne 7. decembra 2011 v zadevi SA.28864 v štirih mesecih izterjati nezdružljive pomoči, ki so bile odobrene prek grške kmetijske zavarovalne agencije (ELGA) v letih 2008 in 2009, ter Evropsko komisijo pravno zadostno obvestiti o ukrepih, potrebnih za to izterjavo.

Helenska republika pa navedenih pomoči ni izterjala v roku štirih mesecev, kot bi morala. Poleg tega Helenska republika še vedno ni sprejela ukrepov, potrebnih za izvršitev sklepa. Helenska republika vsekakor Evropske komisije ni pravno zadostno obvestila o ukrepih za izvršitev sklepa.

____________