Language of document :

Presuda Suda (šesto vijeće) od 12. svibnja 2021. – Europska komisija/Helenska Republika

(predmet C-11/20)1

Povreda obveze države članice – Državne potpore – Potpora koja je proglašena nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem – Članak 108. stavak 2. drugi podstavak UFEU-a – Nepovoljni vremenski uvjeti – Gubici koje su pretrpjeli poljoprivrednici – Potpore u obliku kompenzacija – Obveza povrata – Obveza obavještavanja – Neprovedba

Jezik postupka: grčki

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: A. Bouchagiar i T. Ramopoulos, agenti)

Tuženik: Helenska Republika (zastupnici: E. Tsaousi, E. Leftheriotou i A. Vasilopoulou, agenti)

Izreka

Time što u propisanim rokovima nije poduzela sve potrebne mjere radi provedbe Odluke Komisije 2012/157/EU od 7. prosinca 2011. o potporama u obliku kompenzacija koje je grčko tijelo za poljoprivredna osiguranja (ELGA) isplatilo u 2008. i 2009. godini i time što nije u dovoljnoj mjeri obavijestila Europsku komisiju o mjerama poduzetima u skladu s tom odlukom, Helenska Republika povrijedila je obveze na temelju članaka 2. do 4. navedene odluke, kao i na temelju Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Helenskoj Republici nalaže se snošenje troškova.

____________

1 SL C 68, 2. 3. 2020.