Language of document : ECLI:EU:C:2021:380

2021 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas
Komisija / Graikija (Pagalba žemės ūkio produktų gamintojams)

(Byla C11/20)(1)

„Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Valstybės pagalba – Pagalba, kuri pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka – SESV 108 straipsnio 2 dalies antra pastraipa – Nepalankios oro sąlygos – Nuostoliai, kuriuos patyrė ūkininkai – Kompensacinė pagalba – Pareiga susigrąžinti – Pareiga pateikti informaciją – Neįvykdymas“

1.      Ieškinys dėl įsipareigojimų neįvykdymo – Komisijos sprendimo dėl valstybės pagalbos nesilaikymas – Pareiga susigrąžinti suteiktą pagalbą – Referencinis terminas – Neįvykdytame sprendime nustatytas terminas ar vėliau Komisijos nustatytas terminas

(SESV 108 straipsnio 2 dalies antra pastraipa ir SESV 288 straipsnis; Tarybos reglamento Nr. 659/1999 14 straipsnio 3 dalis)

(žr. 33–39 punktus)

2.      Ieškinys dėl įsipareigojimų neįvykdymo – Pareigos susigrąžinti neteisėtą pagalbą neįvykdymas – Gynybos priemonės – Absoliutus negalėjimas vykdyti – Vertinimo kriterijai – Įvykdymo sunkumai – Valstybės narės pareiga imtis realių veiksmų dėl atitinkamų įmonių ir pasiūlyti Komisijai alternatyvius sprendimus, kaip įveikti tokius sunkumus

(SESV 108 straipsnio 2 dalis)

(žr. 40–51 punktus ir rezoliucinę dalį)

3.      Ieškinys dėl įsipareigojimų neįvykdymo – Komisijos sprendimo dėl valstybės pagalbos nesilaikymas – Pareiga susigrąžinti suteiktą pagalbą – Valstybės narės pareiga pranešti Komisijai apie priimtas priemones

(žr. 58–68 punktus ir rezoliucinę dalį)

Rezoliucinė dalis

1.

Per nustatytą terminą nesiėmusi visų būtinų priemonių, kad įvykdytų 2011 m. gruodžio 7 d. Komisijos sprendimą 2012/157/ES dėl Graikijos žemės ūkio draudimo organizacijos (ELGA) 2008–2009 m. išmokėtos kompensacijos, ir nepateikusi Europos Komisijai pakankamai informacijos apie taikant šį sprendimą priimtas priemones, Graikijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal to sprendimo 2–4 straipsnius ir SESV.

2.

Priteisti iš Graikijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.


1 OL C 68, 2020 3 2.