Language of document : ECLI:EU:C:2021:380

Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 12 mai 2021 –
Comisia/Grecia (Ajutoare pentru producătorii agricoli)

(Cauza C11/20)(1)

„Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Ajutoare de stat – Ajutor declarat ilegal și incompatibil cu piața internă – Articolul 108 alineatul (2) al doilea paragraf TFUE – Condiții meteorologice nefavorabile – Pierderi suferite de agricultori – Ajutoare compensatorii – Obligație de recuperare – Obligația de informare – Neexecutare”

1.      Acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor – Nerespectarea unei decizii a Comisiei privind un ajutor de stat – Obligația de recuperare a ajutoarelor acordate – Termen de referință – Termen stabilit de Comisie în decizia neexecutată sau ulterior

[art. 108 alin. (2) al doilea paragraf și art. 288 TFUE; Regulamentul nr. 659/1999 al Consiliului, art. 14 alin. (3)]

(a se vedea punctele 33-39)

2.      Acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor – Nerespectarea obligației de recuperare a ajutoarelor ilegale – Mijloace de apărare – Imposibilitate absolută de executare – Criterii de apreciere – Dificultăți de executare – Obligația statului membru de a efectua demersuri reale pe lângă întreprinderile în cauză și de a propune Comisiei soluții alternative care să permită depășirea unor astfel de dificultăți

[art. 108 alin. (2) TFUE]

(a se vedea punctele 40-51 și dispozitiv 1)

3.      Acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor – Nerespectarea unei decizii a Comisiei privind un ajutor de stat – Obligația de recuperare a ajutoarelor acordate – Obligația statului membru de a informa Comisia cu privire la măsurile luate

(a se vedea punctele 58-68 și dispozitiv 1)

Dispozitivul

1)

Prin neadoptarea, în termenele stabilite, a tuturor măsurilor necesare pentru executarea Deciziei 2012/157/UE a Comisiei din 7 decembrie 2011 privind ajutoarele compensatorii plătite de Agenția elenă de asigurări agricole (ELGA) în cursul anilor 2008 și 2009 și prin neinformarea suficientă a Comisiei Europene cu privire la măsurile luate în aplicarea acestei decizii, Republica Elenă nu și‑a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolelor 2-4 din decizia menționată, precum și în temeiul Tratatului FUE.

2)

Obligă Republica Elenă la plata cheltuielilor de judecată.


1      JO C 68, 2.3.2020.