Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 12. maija spriedums - Missir Mamachi di Lusignano/Komisija

(lieta F-50/09) 1

Civildienests - Ierēdņi - Prasība par zaudējumu atlīdzību - Norma par lūguma, sūdzības un prasības saskaņotību zaudējumu atlīdzības jomā - Procesa sacīkstes raksturs - Konfidenciāla dokumenta, kas klasificēts kā "Ierobežots ES", izmantošana tiesā - Iestāžu ārpuslīgumiskā atbildība - Atbildība par pārkāpumu - Cēloņsakarība - Kaitējuma rašanās iemeslu daudzveidība - Trešās personas darbība - Atbildība bez pārkāpuma - Pienākums sniegt palīdzību - Iestādes pienākums nodrošināt sava personāla aizsardzību - Ierēdņa un viņa sievas nogalināšana, ko izdarījusi trešā persona - Pārdzīvošanas iespējas zudums

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Missir Mamachi di Lusignano (Kerkhove-Avelgem, Beļģija) (pārstāvji - F. Di Gianni, R. Antonini un N. Sibona, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - L. Pignataro, B. Eggers un D. Martin)

Priekšmets

Prasība piespriest atbildētājai atlīdzināt morālo un materiālo kaitējumu, kas prasītājam nodarīts sakarā ar viņa dēla, bijušā ierēdņa, noslepkavošanu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

konfidenciālā vēstulē ar norādi "klasificēts Ierobežots ES" nekavējoties nosūtīt atpakaļ Eiropas Komisijai izvilkumus no 2006. gada dokumenta par drošības noteikumiem un kritērijiem, kurus Eiropas Komisija tiesvedības laikā bija nosūtījusi Civildienesta tiesai;

Eiropas Komisija atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 167, 18.07.2009., 27. lpp.