Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 12 mei 2011 - Missir Mamachi di Lusignano / Commissie

(Zaak F-50/09)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Beroep tot schadevergoeding - Regel van overeenstemming tussen verzoek, klacht en beroep tot schadevergoeding - Procedure op tegenspraak - Gebruik in rechte van vertrouwelijk document met rubricering "Restreint UE" - Niet-contractuele aansprakelijkheid van instellingen - Aansprakelijkheid wegens fout - Oorzakelijk verband - Meerdere oorzaken voor schade - Feit van derde - Aansprakelijkheid zonder schuld - Bijstandsplicht - Verplichting voor instelling om bescherming van haar personeel te verzekeren - Moord op ambtenaar en zijn echtgenote door derde - Verlies van kans op overleving)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Livio Missir Mamachi di Lusignano (Kerkhove-Avelgem, België) (vertegenwoordigers: F. Di Gianni, R. Antonini en N. Sibona, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: L. Pignataro, B. Eggers en D. Martin, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om de verwerende partij te veroordelen tot betaling van een bedrag ter vergoeding van de materiële en immateriële schade die verzoeker heeft geleden door de moordaanslag op zijn zoon, een voormalig ambtenaar

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

De uittreksels van het document uit 2006 over de zekerheidsnormen en -criteria, die de Europese Commissie in de loop van het geding aan het Gerecht heeft overgelegd, worden onmiddellijk aan de Europese Commissie teruggezonden in een gesloten envelop met de vermelding "rubricering Restreint UE".

De Europese Commissie zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 167 van 18.7.2009, blz. 27.