Language of document :

Sag anlagt den 7. maj 2009 - Fries Guggenheim mod CEDEFOP

(Sag F-47/09)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Eric Mathias Fries Guggenheim (Liège, Belgien) (ved avocat L. Lucas)

Sagsøgt: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (CEDEFOP)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af CEDEFOP's afgørelse om ikke at forlænge sagsøgerens kontrakt som midlertidig ansat, og såfremt han ikke genindsættes i tjenesten, tilpligtes CEDEFOP at betale ham erstatning for den ikke-økonomiske skade, han har lidt.

Sagsøgerens påstande

CEDEFOP's afgørelse af 7. juli 2008 om ikke at forlænge sagsøgerens kontrakt, hvorved det bekræftes, at hans ansættelse ophører pr. 15. oktober 2008, annulleres.

Om fornødent annulleres CEDEFOP's afgørelse af 18. juli 2008, hvorved den første afgørelse stadfæstes, som følge af sagsøgerens skrivelse af 9. juli 2008 og dennes møde med personaleudvalget den 17. juli 2008.

CEDEFOP tilpligtes at betale sagsøgeren, såfremt han ikke genindsættes i tjenesten, en erstatning for den ikke-økonomiske skade, han har lidt, efter Personalerettens skøn.

Sagsøgeren gives adgang til, såfremt han finder det fornødent, at opgøre skaden på hans karriere, og CEDEFOP tilpligtes i givet fald at betale en erstatning for denne skade, såfremt han ikke genindsættes i karrieren, efter Personalerettens skøn.

CEDEFOP tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________