Language of document :

7. mail 2009 esitatud hagi - Fries Guggenheim versus CEDEFOP

(Kohtuasi F-47/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Eric Mathias Fries Guggenheim (Liège, Belgia) (esindaja: advokaat L. Lucas)

Kostja: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (CEDEFOP)

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada CEDEFOP-i otsus mitte pikendada hageja ajutise teenistuja lepingut ja kuna tööle ennistamist ei toimunud, siis mõista kostjalt hageja kasuks välja hüvitis ja intressid mittevaralise kahju eest.

Hageja nõuded

Tühistada CEDEFOP-i 7. juuli 2008. aasta otsus mitte pikendada hageja ajutise teenistuja lepingut ja kinnitada, et tema teenistus lõpeb 15. oktoobril 2008;

vajadusel tühistada CEDEFOP-i 18. juuli 2008. aasta otsus, mis kinnitab esimest ja mis tehti hageja 9. juuli 2008. aasta kirja ning hageja ja personaliosakonna esindajate 17. juuli 2008. aasta kohtumise järgselt;

mõista CEDEFOP-ilt hageja kasuks (kuna tööle ennistamist ei toimunud) välja hüvitis ja intressid, mis Avaliku Teenistuse Kohtu hinnangul hüvitab hagejale tekitatud mittevaralise kahju;

mõista kohtukulud välja CEDEFOP-ilt.

____________