Language of document :

Kanne 12.5.2009 - Missir Mamachi di Lusignano v. komissio

(Asia F-50/09)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Livio Missir Mamachi di Lusignano (Kerkhove-Avelgem, Belgia) (edustajat: asianajajat F. Di Gianni ja R. Antonini)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Komission virkamieheen sekä tämän puolisoon kohdistuneesta henkirikoksesta johtuva vaatimus henkisen kärsimyksen ja aineellisen vahingon korvaamisesta

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen 3.2.2009 tekemä sellainen päätös on kumottava, jolla hylättiin kantajan valitus nro R/406/08 asiassa, joka koskee 18.9.2006 Rabatissa Marokossa tapahtuneesta Alessandro Missir Mamachi di Lusignanoon sekä tämän puolisoon kohdistuneesta henkirikoksesta johtuvaa henkisen kärsimyksen ja aineellisen vahingon korvaamista; Missir Mamachi di Lusignano hoiti kyseisessä paikassa virkatehtäviään.

Komissio on velvoitettava maksamaan Alessandro Missir Mamachi di Lusignanon perillisille ja oikeudenomistajille vahingonkorvauksena aineellisesta vahingosta 2 552 837,96 euron suuruinen korvaus, joka vastaa henkirikoksen uhriksi joutuneen virkamiehen palkkaa 26 vuoden ajalta siten, että korvaus arvioidaan uudelleen ottaen huomioon kyseisen virkamiehen uranäkymät (sekä automaattiset palkanlisät että oletettavat ylennykset).

Komissio on velvoitettava maksamaan Alessandro Missir Mamachi di Lusignanon perillisille ja oikeudenomistajille 250 000,00 euron suuruinen korvaus vahingonkorvauksena uhrille ennen tämän kuolemaa aiheutetusta henkisestä kärsimyksestä.

Komissio on velvoitettava maksamaan Alessandro Missir Mamachi di Lusignanon perillisille ja oikeudenomistajille 1 276 512,00 euron suuruinen korvaus siitä henkisestä kärsimyksestä, joka uhrin lapsille aiheutui heidän lapsen asemansa ja sen vuoksi, että he joutuivat todistamaan hänen traagisen surmansa.

Komissio on velvoitettava maksamaan Livio Missir Mamachi di Lusignanolle 212 752,00 euron suuruinen korvaus viimeksi mainitulle uhrin isän ominaisuudessa aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä.

Komissio on velvoitettava maksamaan tällä välin kertyvät hyvityskorot ja viivästyskorot.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________