Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 12. maijā - Missir Mamachi di Lusignano/Komisija

(lieta F-50/09)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Livio Missir Mamachi di Lusingano, Kerkhove-Avelgem (Beļģija) (pārstāvji - F. Di Gianni un R. Antonini, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Lūgums atlīdzināt morālo un materiālo kaitējumu, kas radies sakarā ar Komisijas ierēdņa un viņa sievas noslepkavošanu.

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2009. gada 3. februāra lēmumu, ar kuru noraidīta sūdzība Nr. R/406/08 par morālā un materiālā kaitējuma, kas radies sakarā ar Alessandro Missir Mamachi di Lusignano un viņa sievas noslepkavošanu 2006. gada 18. septembrī Rabatā [Rabat], Marokā, kur viņš uzturējās dienesta interesēs;

piespriest Komisijai kā finansiālā zaudējuma kompensāciju samaksāt Alessandro Missir Mamachi di Lusignano mantiniekiem un tiesību un saistību pārņēmējiem EUR 2 552 837,96, kas atbilst nogalinātā ierēdņa atalgojumam par 26 gadiem, kas ir pārvērtējams, ņemot vērā tā karjeras attīstību (gan saistībā ar automātisko pāreju uz nākamo pakāpes līmeni, gan saistībā ar paredzamo paaugstināšanu pakāpē);

piespriest Komisijai samaksāt Alessandro Missir Mamachi di Lusignano mantiniekiem un tiesību un saistību pārņēmējiem EUR 250 000 kā kompensāciju par morālo kaitējumu, kas cietušajam nodarīts pirms nāves;

piespriest Komisijai samaksāt Alessandro Missir Mamachi di Lusignano mantiniekiem un tiesību un saistību pārņēmējiem EUR 1 276 512,00 kā kompensāciju par morālo kaitējumu, kas nodarīts cietušā bērniem, kuri bija viņa traģiskās slepkavības liecinieki;

piespriest Komisijai samaksāt Livio Missir Mamachi di Lusignano EUR 212 752,00 kā kompensāciju par morālo kaitējumu, kas viņam nodarīts kā cietušā tēvam;

piespriest Komisijai samaksāt kompensējošos procentus un nokavējuma procentus par laikā neizmaksātajām summām;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________