Language of document :

Beroep ingesteld op 12 mei 2009 - Missir Mamachi di Lusignano / Commissie

(Zaak F-50/09)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Livio Missir Mamachi di Lusignano (Kerkhove-Avelgem, België) (vertegenwoordigers: F. Di Gianni en R. Antonini, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Verzoek om vergoeding van de materiële en immateriële schade als gevolg van de moord op een ambtenaar van de Commissie en zijn echtgenote

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) van 3 februari 2009 houdende afwijzing van klacht nr. R/406/08 betreffende een verzoek om vergoeding van de materiële en immateriële schade als gevolg van de moord op Alessandro Missir Mamachi di Lusignano en zijn echtgenote op 18 september 2006 te Rabat, Marokko, waar zij zich om dienstredenen bevonden;

veroordeling van de Commissie tot betaling aan de erfgenamen en rechtverkrijgenden van Alessandro Missir Mamachi di Lusignano van een bedrag aan vermogensschade van 2 552 837,96 EUR, dat wil zeggen van 26 jaarsalarissen van de vermoorde ambtenaar, hergewaardeerd op basis van zijn loopbaanperspectieven (zowel wat de automatische salarisverhoging als ook wat de waarschijnlijke bevordering in rang betreft);

veroordeling van de Commissie tot betaling aan de wettelijke erfgenamen en rechtverkrijgenden van Alessandro Missir Mamachi di Lusignano van het bedrag van 250 000 EUR als vergoeding voor de immateriële schade die het slachtoffer voor zijn overlijden heeft geleden;

veroordeling van de Commissie tot betaling aan de wettelijke erfgenamen en rechtverkrijgenden van Alessandro Missir Mamachi di Lusignano van het bedrag van 1 276 512 EUR als vergoeding voor de immateriële schade die de kinderen van het slachtoffer als getuigen van de tragische moord hebben geleden;

veroordeling van de Commissie tot betaling aan Livio Missir Mamachi di Lusignano van het bedrag van 212 752 EUR als vergoeding voor de immateriële schade die hij als vader van het slachtoffer heeft geleden;

veroordeling van de Commissie tot betaling van inmiddels ontstane compensatoire en vertragingsrente;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

____________