Language of document :

Tožba, vložena 12. maja 2009 - Missir Mamachi di Lusignano proti Komisiji

(Zadeva F-50/09)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Livio Missir Mamachi di Lusignano (Kerkhove-Avelgem, Belgija) (zastopnika: F. Di Gianni, R Antonini, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Zahteva za povrnitev nepremoženjske in premoženjske škode, nastale zaradi umora uradnika Komisije in njegove žene.

Predlogi tožeče stranke

Odločba organa, pristojnega za imenovanje (OPI) z dne 3. februarja 2009 o zavrnitvi pritožbe št. R/406/08, s katero se je zahtevalo povrnitev nepremoženjske in premoženjske škode zaradi umora Alessandra Missirja Mamachija di Lusignana in njegove žene, do katerega je prišlo 18. septembra 2006 v Rabatu, Maroko, kjer je bil zaradi službenih obveznosti, naj se razglasi za nično;

Komisiji naj se naloži plačilo zneska 2.552.837,96 EUR v korist dedičev ter upravičencev Alessandra Missirja Mamachija di Lusignano, kar ustreza 26 letnim plačam umorjenega uradnika, kar je treba revalorizirati ob upoštevanju morebitnega razvoja njegove kariere (glede samodejnega povečanja plače in verjetnega napredovanja), iz naslova povrnitve premoženjske škode;

Komisiji naj se naloži plačilo zneska 250.000,00 EUR v korist zakonitih dedičev in upravičencev Alessandra Missirja Mamachija di Lusignana, iz naslova povrnitve nepremoženjske škode, ki jo je žrtev utrpela pred svojo smrtjo;

Komisiji naj se naloži plačilo zneska 1.276.512,00 EUR v korist zakonitih dedičev in upravičencev Alessandra Missirja Mamachija di Lusignana, iz naslova povrnitve nepremoženjske škode, ki jim je nastala, ker so otroci žrtve ter priče njenega tragičnega umora;

Komisiji naj se naloži plačilo zneska 212.752,00 EUR v korist Livia Missirja Mamachija di Lusignana iz naslova povrnitve nepremoženjske škode, ki mu je nastala, ker je oče žrtve;

Komisiji naj se naloži plačilo kompenzacijskih ter zamudnih obresti;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

____________